Daniella Rylander

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS, Neurovetenskap, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f medicin

2013

Synaptisk integrering av transplanterade neuron – ett sätt att optimera transplantationsbehandling för Parkinsons sjukdom

I framtiden kan det vara möjligt att behandla neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom genom att ersätta döda nervceller i hjärnan. Det kommer bli ett viktigt alternativ till dagens symptomatiska behandling som oftast ger biverkningar och dessutom inte angriper sjukdomens orsak. Transplantation av dopaminproducerande nervceller från donatorvävnad har redan visat förbättra sjukdomssymptomen i experimentella studier. Nyligen har forskare lyckats omvandla celler som naturligt finns i hjärnan till nervceller genom att injicera gener och på så sätt omprogrammerar cellerna utan att passera stamcellstadiet. Jag vill i detta projekt undersöka hur både naturliga och omprogrammerade transplanterade nervceller fungerar, kommunicerar och bildar nätverk med de hjärnceller som redan finns i värdhjärnan. Genom att förstå hur dessa celler kommunicerar och leder till förbättrad motorik kan vi komma ett steg närmre en förbättrad Parkinsonbehandling.
Visa alla forskare