Dinesh Kumar

Ålderssjukdomar, Fysiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Inst f med biokemi & biofysik

2012

Att skapa eller tappa minnen.

Inlärningsprocesser är – precis som alla andra fysiologiska processer – i grunden biokemiska reaktioner och involverar så kallad upp- eller nedreglering av vissa arvsanlag (gener) och bildandet av nya biomolekyler, såsom proteiner och ribonukleinsyror i hjärnan. Men dessa kortlivade molekyler kan inte förklara hur livslånga minnen kan bevaras. För att minnen ska bestå krävs en självbevarande biokemisk reaktion. Nya studier från bland annat University of Alabama har visat att nervceller använder det epigenetiska-maskineriet inklusive DNA-metylering för att skapa minnen. DNA-metylering är en mekanism som långvarigt kan förändra vilka gener som aktiveras i en cell. I detta projekt undersöks hypotesen om att DNA-metylering spelar en viktig roll i den dynamiska regleringen av genaktiveringen, som stöder långtidsminnets uppbyggnad och bevarande i hjärnan. Bättre kunskaper om detta är viktigt inte bara för att förstå sjukdomstillstånd som karaktäriseras av minnesstörningar, så som demenssjukdomar, utan också för att få viktig kunskap om vad som händer vid inlärning och normalt åldrande. Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare