Elin Åberg

Beroendemedicin, Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Inst för neurovetenskap

2011

Nogo receptorns roll i beroende

Beroendesjukdom är ett kroniskt sjukligt tillstånd som sannolikt bygger på att hjärnan förändrats som en konsekvens av ett drogintag. Bruk av beroendeframkallande droger leder till att hjärnans struktur och funktion ändras och livslånga drogassocierade minnen formas, vilka tros vara viktiga för återfall i missbruk även efter långa drogfria perioder. Mitt projekt syftar till att utreda Nogo receptorns roll för beroendetillstånd. I forskningen används experimentella modeller där genen för Nogo receptorn överuttrycks regionspecifikt i framhjärnan. Dessa såkallade transgena djur har ett normalt arbetsminne, men ett försämrat långtidsminne. Eftersom reglering av Nogo systemet i hjärnan antas ha en nyckelroll i strukturella förändringar och i bildning av långtidsminnen, kommer jag att pröva hypotesen att djur med förändrat uttryck av Nogo receptorn har en nedsatt förmåga att bygga om hjärnan strukturellt och funktionellt i samband med exponering av beroendeframkallande droger. Jag kommer också att utreda om vissa nyckelmolekyler som är viktiga för att styra strukturella förändringar av hjärnan också kan vara viktiga vid beroendeutveckling. En ökad förståelse för Nogo receptorns roll vid beroendeutveckling kan leda till utveckling av nya behandlingar för missbruk.
Visa alla forskare