Elin Bernson

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för Kliniska vetenskaper

2019

Reglering av immunförsvarets NK-celler i äggstockscancer

Ovarialcancer, cancer i äggstockarna, drabbar varje år ca 700 kvinnor i Sverige och är på grund av vaga symptom och därav sen upptäckt den dödligaste formen av gynekologisk cancer. NK-celler (från engelskans Natural Killer) är som namnet antyder immunceller som kan döda skadade celler eller tumör celler. Projektet syftar till att bättre förstå hur NK-celler är reglerade vid ovarialcancer och därmed kunna utveckla och förbättra immunterapeutisk behandling mot sjukdomen. Tidigare forskning har visat att reglering av NK-celler avgör hur effektivt de kan döda cancerceller. För att undersöka NK-cellsreglering i ovarialcancer kommer vi att använda oss av prover från patienter med ovarialcancer för att studera genetiska såväl som funktionella faktorer som reglerar NK-celler. Sedan korrelerar vi dessa data med NK-cellers förmåga att döda cancerceller, samt överlevnad för de patienter som ingår i studien. Förhoppningen är att resultaten kan leda till att utveckla nya terapier och därigenom förbättra överlevnadsdiagnosen för patienter med ovarialcancer.
Visa alla forskare