Elisabet Jerlhag Holm

Beroendemedicin, Farmakologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för farmakologi

2014

Aptitreglerande hormoners betydelse för beroendesjukdomar

Alkoholberoende, ett kroniskt sjukdomstillstånd, drabbar 2-8% av befolkningen. Det innebär ett oerhört lidande för individen samt medför en årlig kostnad på flera miljarder kronor i Sverige. Målet med vår translationella forskning är att öka förståelsen för de mekanismer som är involverade i alkoholberoende. Eftersom konsumtion av mat och alkohol regleras av liknande mekanismer föreslår vi att aptitreglerande hormoner, såsom ghrelin, glucagon-like-peptide-1 och neuromedin U, är viktiga för uppkomsten av alkohol- och drogermissbruk. Detta är en helt ny infallsvinkel för forskningen kring alkoholberoende, vilket vi nu studerar i djurmodeller. Vi undersöker även om förändringar i gener som uttrycker dessa hormoner kan vara kopplade till beroendetillstånd. Denna kunskap är av vikt för utvecklingen av nya farmakologiska hjälpmedel för beroendetillstånd.
Visa alla forskare