Elisabet Ohlin

Fysiologi, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Hjärn- och ryggmärgsskador, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f immunologi, genetik & patologi

2013

Blod-hjärnbarriärens roll i hjärnans sjukdomar

Hjärnan är kroppens mest skyddade organ. Utöver det hårda skyddet som skallbenet utgör så finns mekanismer som ger stötdämpning, kontrollerar blodtillförsel och håller farliga ämnen borta. Det senare åstadkommer blod-hjärnbarriären. I den friska hjärnan kan endast gaser och mindre näringsämnen (till exempel glukos och aminosyror) passera in till hjärnan och dess celler. Vid allvarliga sjukdomstillstånd, såsom hjärntumör och traumatisk skallskada, kan detta skydd försvagas och ge skador på hjärnan i olika omfattning. Min forskning syftar till att utröna hur skador på blod-hjärnbarriären påverkar sjukdomstillstånd. I forskningen använder jag genetiska musmodeller som uppvisar minskad permeabilitet (genomsläpplighet av blodkärl). Målet med projektet är att förstå konsekvenserna av ökad permeabilitet i hjärnan vid hjärntumör och traumatisk skallskada.
Visa alla forskare