Elisabeth Nyström

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

2020

Roll och reglering av proteasenätverket i tarmens mukushomeostas och dysfunktion

Närmast tjocktarmens slemhinna finns ett gelliknande mukuslager. Tidigare forskning har visat att mukuset är viktigt för att skydda slemhinnan från de triljoner bakterier som bor i vår tarm genom att bilda en barriär emellan dem och slemhinnan. Vid inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit (UK) är mukuslagret defekt vilket gör att bakterier når slemhinnan och kan bidra till sjukdomsförloppet. I dagsläget vet vi inte vilka faktorer som leder till defekt mukusbarriär och kan därför inte motverka detta med behandling. Som ett led i att förstå detta behöver vi även öka kunskapen om hur mukuslagret fungerar vid hälsa. Min egen tidigare forskning indikerar att enzymatiska reaktioner spelar en stor roll för mukuslagrets egenskaper, och jag har även kunnat visa att enzymet CLCA1 spelar en nyckelroll. Dessutom verkar flera andra enzym vara involverade men vi vet inte vilka dessa är eller hur de samverkar sinsemellan. Det finns även indikationer på  att den enzymatiska aktiviteten är förändrad vid UK vilket skulle kunna bidra till de observerade mukusdefekterna. Forskningen som föreslås här syftar till att undersöka hur enzymatisk aktivitet påverkar mukuslagret i tjocktarmen, identifiera vilka enzym som bidrar till denna aktivitet samt undersöka hur enzymatisk aktivitet är förändrad vid UK och vilken effekt det har på mukuslagret. Förhoppningen är att identifiera dysreglerade enzymatiska händelser i mukuset vid UK som kan åtgärdas med utveckling av ny behandling. Värduniversitet: Institute of Biochemistry, Christian-Albrecht University of Kiel  
Visa alla forskare