Elizabeth Thompson

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

2020

Immuno- och cancermetabolomik efter immunterapi

De senaste årens framgångar med immunterapier, såsom checkpoint blockering, har resulterat i att fokus på terapier som angriper tumörcellsmetabolism fått ökad uppmärksamhet. De unika metaboliska behoven för tumörceller erbjuder potentiellt nya vägar att angripa som skulle kunna leda till celldöd och förbättrade anti-tumörsvar. Detta är särskilt viktigt eftersom endast en del patienter svarar på checkpoint blockering, såsom anti-PD-1-behandling. Det är därför viktigt att få ökad förståelse kring huruvida behandling av alternativa metaboliska vägar i kombination med checkpoint blockering kan agera i synergi och bidra till att övervinna resistens. Denna strategi har visat mycket lovande resultat i musmodeller och syftet med detta projekt är därför att bättre förstå de immunologiska och metaboliska funktionerna hos immun- och tumörceller hos människor efter immunterapi. Jag kommer undersöka den metaboliska aktiviteten hos patienter efter behandling med anti-PD-1 i en pågående klinisk prövning vid Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Olika populationer av immunceller i blod och tumörmiljön kommer att analyseras. Dessa data kommer att jämföras med de metaboliska profiler som tidigare identifierats i musmodellerna. Vi hoppas att denna information ska bidra till att bättre mekanistiskt förstå hur effektiva immunsvar mot cancerceller genereras samt på sikt leda till nya terapier som kan användas i synergi med checkpoint blockering på kliniken. Värduniversitet: Johns Hopkins
Visa alla forskare