Emily Sonestedt

Genetik, ärftliga sjukdomar, Hjärt- och kärlsjukdomar, Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f kliniska vetenskaper

2010

Betydelsen av kost och genetiska faktorer för nivåer av blodfetter och hjärt-kärlsjukdom

Blodfetter är starkt korrelerade till utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Det finns dock skillnader mellan blodfetter i fråga om storlek och täthet. Specifika subfraktioner av blodfetter verkar vara bättre på att förutsäga hjärt-kärlsjukdom än andra, speciellt den blodkärlsskadliga s.k aterogena blodfettsprofilen, som består av en hög halt av små LDL partiklar, låg HDL-nivå och hög triglyceridnivå. Det är relativt okänt hur genetiska faktorer och livsstilsfaktorer (såsom kostfaktorer) påverkar nivån av dessa subfraktioner. Nyligen har man identifierat ett stort antal gener som bidrar till blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdom, vilket ger ett helt nytt utgångsläge när man undersöker sambandet mellan kostens sammansättning och blodfettsnivåer. I detta projekt undersöker Emily Sonestedt hur kosten påverkar blodfettsnivåer hos personer med hög respektive låg genetisk risk för blodfettsrubbning, vilket kommer att kunna ge viktig information för utformning av preventiva åtgärder för att minska kardiovaskulär sjukdom.
Visa alla forskare