Emma Börgeson

Nutritionsforskning, övervikt

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för innovation och samhällsförändring

2015

Minskning av inflammation kan vara nyckeln till metabol hälsa hos överviktiga patienter

I Sverige lider 2,4 miljoner människor av fetma-relaterade följdsjukdomar. Paradoxalt nog drabbas inte alla överviktiga personer av problem. Hela 30% av feta (BMI>30) individer förblir faktiskt ”metabolt friska” i årtionden.Vi vill förstå varför vissa människor lyckas förbli metabolt friska och forskning visar att felaktigt reglerad inflammation kan vara en orsak. Vi visade nyligen att feta möss blir metabolt friskare om de behandlas med det anti-inflammatoriska ämnet lipoxin och preliminära data visar att även mänsklig fettvävnad svarar positivt, alltså blir mindre inflammerat, när lipoxin administreras.Vi kommer nu via stödet från SSMF att undersöka dessa fynd i detalj genom att studera vävnadsprover från både normalviktiga och överviktiga individer. Forskningsprogrammet kommer förhoppningsvis att möjliggöra en ny behandlingsform för att minska fetma-relaterade följdsjukdomar.
Visa alla forskare