Emma Ivansson

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst för medicinskbiokemi och mikrobiologi

2011

Kartläggning av genetiken bakom osteosarkom hos hund och människa

Projektbeskrivning: Osteosarkom är den vanligaste skelettcancern hos människa och uppkommer oftast under tonåren. Det är en aggressiv sjukdom där endast 65% av patienterna botas med idag tillgängliga behandlingar. Vi försöker klarlägga vad som orsakar sjukdomen med hunden som modell. Spontan uppkomst av osteosarkom är väldigt vanligt i vissa hundraser och sjukdomen är mycket lik den hos människa. Vi använder de senaste teknikerna för att hitta genvarianter d.v.s. ärftliga skillnader mellan friska och sjuka hundar. Genom att jämföra arvsmassan i tumörvävnad och normalvävnad från samma djur kan vi förstå mer om tumörutvecklingen. När vi hittat viktiga gener i hundmodellen utvärderar vi dessa hos människa och undersöker vilka effekterna blir för celler och vävnader. Den övergripande målsättningen med projektet är att förbättra diagnostik och behandling av skelettcancer. Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare