Eric Thelin

Hjärn- och ryggmärgsskador

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

2017

Anti-inflammatorisk behandling av traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada (såsom vid bilolyckor, fall, misshandel) är en av de vanligaste dödsorsakerna, framförallt bland yngre, och en vanlig orsak till att människor lever med handikapp. Vid skadan har man sett att det uppstår inflammatoriska processer som kan förvärra förhållandet i den skadade hjärnan. Idag saknas godkända läkemedel för att behandla dessa bakomliggande skademekanismer som uppstår vid en hjärnskada. Målsättningen med mitt projekt är därför att driva en behandlingsstudie av svårt hjärnskadade patienter där en del patienter kommer att få placebo, en del låg dos och andra en hög dos av en anti-inflammatorisk medicin som heter Kineret, en medicin som idag är godkänd vid behandling av bland annat ledgångsreumatism. Förhoppningen med projektet är att kunna visa att läkemedel når och har önskvärd effekt i den skadade hjärnan, vilket kommer att göras med hjälp av avancerad övervakningsutrustning i hjärnan hos den skadade patienten. Vi kommer även att mäta inflammationsnivåerna i hjärnan med en typ av röntgenundersökning för att bedöma läkemedlets anti-inflammatoriska effekt. Efter 12 månader kommer vi att genomföra en patientuppföljning för att se om de behandlade patienterna mår bättre än de som fick behandling med placebo.
Visa alla forskare