Erik Norberg

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f miljömedicin

2011

Ämnesomsättningens roll för utveckling av Diffusa Stora B Cells Lymfom

Tumörcellers ämnesomsättning (metabolism) skiljer sig avsevärt från den ursprungliga vävnaden som de härstammar ifrån. Tumörceller delar sig snabbare än vanliga friska celler och anpassar sitt energibehov för att driva en snabbare nybildning av olika cellulära beståndsdelar, såsom DNA. Diffusa Storcelliga B Cells Lymfom (DLBCL) är vanligast bland lymfoida tumörer och har visats vara en olikartad (heterogen) sjukdom där distinkta undergrupper av DLBCL har identifierats. Vissa undergrupper kräver en effektivare behandling, eftersom de är resistenta mot standardbehandlingen. Jag kommer att studera hur en förändrad metabolism dels kan bidra till sjukdomsutvecklingen samt behandlingskänsligheten/-resistens. Den ökade förståelsen för de mekanismer som reglerar cancercellers energibehov ger en möjlighet att upptäcka nya målproteiner som kan bli mål för nya läkemedelsbehandlingar.
Visa alla forskare