Erik Pettersson

Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

2015

Delar alla psykiatriska problem samma ursprung?

Målet med detta projekt är att undersöka om det finns en gemensam nämnare för olika tillstånd av mental ohälsa och psykiatriska sjukdomstillstånd. Jag kommer undersöka denna möjliga gemensamma nämnares genetiska och miljömässiga ursprung, hur den utvecklas över tid, och vad den leder till. Det svenska tvillingsregistret och över tre miljoner individer ifrån generationsregistret ligger till grund för undersökningarna.. Detta projekt är viktigt för att utöka förståelsen för om gemensamma biologiska processer kan bidra till olika psykiatriska sjukdomstillstånd. Dessutom skulle mer generella behandlingar kunna utvecklas istället för enbart behandlaspecifika diagnoser.
Visa alla forskare