Ernesto Sparrelid

Kirurgisk forskning

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

2021

Kartläggning av immunsystemet i människans gallgångar med syfte att upptäcka mål för nya behandlingsmetoder och individualisera vården för patienter med primär skleroserande kolangit och gallvägscancer

Primär skleroserande kolangit (PSC) är en allvarlig kronisk leversjukdom som vanligtvis debuterar hos patienter i 20-40 års ålder. Sjukdomen kännetecknas av en allvarlig inflammation i gallvägarna som leder till förträngningar i gallgångar och skrumplever. Sverige är ett av de länder i världen där PSC är vanligast. Patienter med PSC löper 160 gånger större risk att utveckla gallvägscancer jämfört med människor utan PSC, vilket gör denna patientgrupp värdefull för att bättre förstå utvecklingen av denna cancerform. Den underliggande orsaken till såväl PSC som gallvägscancer är hittills ofullständigt kartlagd. Huvudsyftet med detta projekt är att försöka förstå lever- och gallvägssjukdomar bättre genom att studera människans immunsystem i levern och gallvägarna med fokus på patienter med PSC och gallvägscancer. Förhoppningen är att resultaten från detta projekt ska kunna bidra till bättre förståelse för utvecklingen av PSC och gallvägscancer och genom detta kunna bidra till en mer individualiserad diagnostik och behandling av dessa sjukdomar.

Visa alla forskare