Faiez Al Nimer

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f klinisk neurovetenskap

2013

Immunologiska mekanismer för autoimmun neuroinflammation vid multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där det egna immunsystemet attackerar nerver och stödjeceller, vilket leder till återkommande episoder av inflammation i hjärna och ryggmärg. Ett antal olika arvsanlag och miljöfaktorer som påverkar risken för MS har nu identifierats, men fortfarande vet man mycket lite om de molekylära mekanismer som gör att sjukdomen uppstår. Grunden för sjukdomen tros vara att vita blodkroppar reagerar mot vissa kroppsegna proteiner. Jag kommer i min forskning att undersöka vilka proteiner detta är och hur ärftliga och miljöfaktorer påverkar den skadliga aktiveringen av de vita blodkropparna. Min förhoppning är att detta ska leda till förbättrade möjligheter för diagnostik och behandling av MS.
Visa alla forskare