Ferdinand von Walden

Medicinsk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa

2017

Utveckling av böjda leder hos barn med cerebral pares (CP)

Barn med cerebral pares (CP) utvecklar med stigande ålder tunna, korta och strama muskler, vilket resulterar i böjda leder, så kallade kontrakturer. Orsaken till detta är okänd men tros involvera muskulaturens bindväv. I mitt projekt studerar jag hur skelettmuskulaturens stamceller, satellitcellerna, är involverade i denna process. Satellitceller har nyligen föreslagits ha en koordinerande roll vad gäller produktion och underhåll av extracellulär matrix (bindväv). Denna reglerande funktion tros till stor del ske via utsöndrade mikrovesikler, exosomer, som transporterar signalsubstanser från en cell till en annan. Målet med projektet är att studera om denna statellitcellsmedierade kon-troll är störd hos barn och ungdomar med cerebral pares jämfört med typiskt utvecklade barn.
Visa alla forskare