Florentin Späth

Hematologi

SSMF Starting Grant

Umeå universitet

2023

Att bättre förstå och förutsäga utvecklingen från prekursor/tidigt stadium till fullskalig blodcancer.

Blodcancersjukdomar innefattar olika cancerformer som varierar i prognos. Många blodcancrar föregås av ett förstadium – en prekursor. I motsats till cancer är prekursorer godartade och kräver ingen behandling. Prekursorer är vanlig förekommande i befolkningen och förekomsten ökar avsevärt med stigande ålder. På grund av en åldrande befolkningsstruktur kommer förekomsten av prekursorer att öka ytterligare och kommer att leda till en betydande börda för samhället eftersom vi idag inte kan förutsäga vem som kommer att utveckla blodcancer.

I vårt projekt utnyttjar vi unika biobanksresurser som finns i Västerbotten genom Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) där deltagarna lämnade upprepade prover, och det är därför möjligt att i efterhand följa sjukdomsuppkomsten. I jämförelse med individer som inte utvecklade någon cancer syftar vi till att med hjälp av olika högprecisionsteknologier bättre förstå varför man få prekursorer respektive blodcancer och att hitta biomarkörer i blodet som tidig förutsäga vem som kommer att utveckla blodcancer och vem som kommer att utveckla blodcancer med dålig prognos.  

Att tidig förutsäga utvecklingen av blodcancer eller dålig prognos kan minska ångesten hos drabbade patienter och vårdkostnader samt underlättar att identifiera patienter som kan ha nytta av tät uppföljning eller tidig cancerbehandling. Att tidig förutsäga blodcancerutveckling skulle också kunna hjälpa att utveckla förebyggande strategier som hindrar cancerutvecklingen.

Visa alla forskare