Francesca Castoldi

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2022

Anti-senescence immunterapi för behandling av lungfibros 

Det finns ingen effektiv behandling för lungfibros, en svår sjukdom med dödlig utgång. I laboratoriet har vi funnit att specifika celler (”senescenta celler”) kan orsaka fibros i lungan. Dessa senescenta celler kan undkomma immunsystemet, men det är oklart hur de gör det. Immunterapi har visats sig kunna ha enorma kliniska fördelar vid cancerbehandlingar. Därför tror vi att immunterapi mot senescenta celler skulle kunna vara en ny och effektiv strategi för att förebygga och behandla lungfibros. I projektet avser vi att studera de mekanismer genom vilka senescenta celler undviker eliminering av immunsystemet. Vi kommer att utforma en ny strategi för behandling av lungfibros som bygger på aktivering av immunceller mot senescenta celler i lungan (”anti-senescence immunoterapi”). Anti-fibros effekten av immunterapi mot senescenta celler kommer att studeras i musmodeller av lungfibros. Resultaten från denna studie kommer sedan att valideras i försök med mänskliga patienter.

Visa alla forskare