Francesco Trovato

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt anslag

Lunds universitet

2022

Modeller och behandling av Glioblastoma med hjälp av stamceller, reprogrammering och genteknik 

Vi kommer att använda reprogrammering, en form av genterapi, där faktorer tillsätts till celler för att göra om dem till andra typer av celler. Vi använder reprogrammering i två syften. Först för att utforska om det är möjligt att göra om cancerceller till ofarliga astrocyter, en sorts stjärnformad stödjecell i hjärnan.  Sedan använder vi även reprogrammering tillsammans med Crispr, populärt kallad gensaxen, för att göra modeller av glioblastom. Vi kommer att sätta in mutationer som leder till cancer i hjärnan i stamceller och sedan använda reprogrammering för att göra om dessa stamceller till olika typer av hjärnceller. På så sätt kan vi studera hur mutationerna leder till cancer. Vi hoppas att vår forskning kommer att leda till en ny behandling, baserat på cellreprogrammering, för glioblastom. Vi är också övertygade om att genom studier i de modeller vi framställer så kommer vi att få ny kunskap om vilka celler som är ursprunget till tumörer samt vilka förändringar dessa mutationer orsakar i de olika cellerna, vilket i framtiden kan leda till ännu bättre behandlingar. Resultaten från dessa studier kommer att bli av stor betydelse för hur vi ser på och behandlar cancer i hjärnan.

Visa alla forskare