Fredrik Rosqvist

Ämnesomsättningssjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

2017

Mekanismer bakom olika matfetters inlagring och omsättning i levern

För mycket fett i levern kan bidra till uppkomsten av typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Projektets övergripande syfte är att kartlägga hur leverns fetthantering (ämnesomsättning) påverkas vid intag av olika sorters fett i kosten. Dessa processer kommer sedan relateras till hur mycket fett som lagras in i levern när friska deltagare får äta en kost berikad med olika sorters fett under flera veckors tid. Relevanta steg i leverns ämnesomsättning kommer studeras med hjälp av spårämnen, vilket möjliggör att vi kan följa vad som händer med de olika matfetterna samt dess effekter i levern. Förhoppningen är att projektet ska öka förståelsen av hur olika matfetter hanteras i levern och hur detta påverkar leverns fetthalt.
Visa alla forskare