Frida Fåk

Gastroenterologi, leversjukdomar, Mikrobiologi och infektionsmedicin, Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f cell- & organismbiologi

2011

Reglering av det metabola syndromet med probiotiska bakterier

Både fetma och åderförkalkning orsakar stort lidande och ingår i det så kallade metabola syndromet. Den senaste forskningen har visat att bakterierna i mag-tarmkanalen kan reglera näringsupptag och fettdepåer i kroppen. Dessutom har bakterieinfektioner visats vara kopplade till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Projektets syfte är att klargöra betydelsen av tarmfloran för utveckling av det metabola syndromet i tidig ålder, genom att hitta probiotika (”snälla” bakterier) som kan påverka kroppsvikt, fettdepåer och åderförkalkning i djurmodeller. Jag kommer även att undersöka prover från patienter med åderförkalkning, för att se om det går att hitta bakterier som kan vara kopplade till sjukdomen. Det övergripande syftet med mitt projekt är att kunna hitta nya behandlingsmetoder för det metabola syndromet och bredda vår kunskap om hur bakterierna i kroppen påverkar vår hälsa.
Visa alla forskare