Galina Zheleznyakova

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

2016

Nya markörer för multipel skleros

Multipel skleros är en allvarlig, kronisk och progressiv sjukdom där det saknas effektiv behandling. Anledningen till varför immunceller riktar sig mot kroppsegna friska nervceller i hjärnan och ryggmärgen, dvs utvecklar en så kallad autoimmunitet , är okänd. Jag kommer analysera specifika förändringar i arvsmassan hos patienter med multipel skleros, så kallad DNA-metylering och mikroRNAs, som är viktiga för genernas funktion. Målet med projektet är att förstå vilka förändringar av DNA-metylering och mikroRNAs som kan kopplas till immuncellernas autoimmunitet i multipel skleros. Jag hoppas att mitt projekt kommer att öka förståelsen för mekanismerna bakom multipel skleros och liknande autoimmuna sjukdomar. I långa loppet kommer den nya kunskapen bidra till att utveckla nya behandlingar och till identifiering av biomarkörer som kan tyder på sjukdomens svårighetsgrad och förlopp.
Visa alla forskare