Ganesh Vilas Shelke

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2019

Bearbetning av tumörkomponenter i immunceller

Ett fungerande immunsystem kan normalt detektera och förstöra onormala celler, inklusive cancerceller. Det naturliga immunsvaret mot tumörer kan misslyckas med sin uppgift och cancern kan då växa obehindrat. Tumörceller frigör extracellulära komponenter och vi strävar efter att identifiera hur dessa transporteras och bryts ner av immunceller. Projektet hjälper oss att förstå de proteiner i immunceller som känner igen tumörkomponenter och genererar ett immunsvar mot tumören. Vi kommer att utföra cell- och musbaserade experiment för att undersöka proteinernas roll och för att bekräfta våra fynd i kliniska prov från pankreas- och melanompatienter. Vi kommer också att undersöka om de genetiska förändringarna i dessa proteiner kan förutsäga återfall av cancer. Resultatet av detta projekt kan potentiellt hjälpa kliniker att förutse effektiviteten av immunterapi.
Visa alla forskare