Giuseppe Coppotelli

Ålderssjukdomar, Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f cell- & molekylärmedicin

2012

Sambandet mellan mitokondriell, proteasomal och lysosomal dysfunktion vid normalt åldrande och neurodegenerativ sjukdom samt effekter av träning och diet på för tidigt åldrande.

Med stigande ålder ökar risken för olika degenerativa neurologiska sjukdomar. Delvis kan detta bero på att nervcellerna under livet ackumulerar stora mängder slaggprodukter. Vid åldrande försämras inte bara cellernas förmåga att ta hand om dessa slaggprodukter utan också funktionen i mitokondrierna – cellernas energiproducenter. Det vill säga cellens förmåga att ”städa” och tillgodogöra sig näring försämras med stigande ålder. Det är idag okänt om förändringarna av de två funktionerna hänger ihop. I detta forskningsprojekt kommer så kallad mitokondriell störning att granskas i experimentella modeller för att utröna om det kan leda till nedsättning av proteasomala och lysosomala funktioner som är viktiga för att ta hand om cellernas slaggrodukter. Målet är att identifiera viktiga angreppspunkter för att minska åldersrelaterad ohälsa. I projektet undersöks också i vilken grad det proteasomala systemet är påverkat vid den neurodegenerativa sjukdomen Huntingtons sjukdom samt om fysisk träning och diet kan ha effekt på mitokondriella, proteasomala och lysosomala mekanismer i experimentella modeller.
Visa alla forskare