Gull Rukh

Anorexi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2019

Neurobiologisk karakterisering av ungdomar med anorexia nervosa

Anorexia nervosa är en allvarlig psykisk störning, som kännetecknas av kraftig viktminskning, intensiv rädsla för viktökning och en förvrängd kroppsbild. Anorexia nervosa drabbar vanligtvis unga kvinnor och har störst dödlighet bland alla psykiatriska störningar. Att förstå förändringar i hjärnan under olika sjukdomsstadier är mycket viktigt för utvecklingen av behandlingsalternativ, samt för att förstå vilka som svarar på behandling och varför. Genom att använda hjärnröntgen strävar vi efter att undersöka hur hjärnan hos en tonåring med anorexia nervosa skiljer sig från en frisk tonårings hjärna, före respektive efter kognitiv behandling. Vi strävar efter att utveckla behandlingsverktyg som tidigt kan upptäcka och därmed göra sjukdomen mindre plågsam för unga kvinnor. Vår forskning kan därigenom bidra till att förkorta sjukdomsförloppet, samt till att minska sjukdomens negativa effekter på privatliv och samhälle.
Visa alla forskare