Gustaf Christoffersson

Diabetes

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk cellbiologi

2017

Lokal immunreglering vid diabetes typ 1 genom interaktioner mellan nerver och immunceller

Ungefär 50000 personer i Sverige lever med diabetes typ 1. Sjukdomen orsakas av att de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln förstörs av immunförsvaret. Vad som får immunförsvaret att attackera betacellerna är fortfarande till stor del oklart. Jag har utvecklat en metod för att bokstavligen i närbild och i realtid kunna studera vad som sker kring betacellerna när immunförsvaret aktiverats. Med avancerade mikroskop kan man se dessa skeenden i tredimensionella filmer; hur immunceller interagerar med varandra och med betacellerna. Mitt mål är nu att kartlägga de nya mekanismer för hur immunförsvaret kan styras vid diabetes typ 1 som jag har upptäckt i min forskning. Jag vill veta hur aggressiva immunceller kan vändas till att istället hindra insjuknande samt hur nervsignaler kan utnyttjas för att dämpa immunförsvaret.
Visa alla forskare