Hanna Eriksson

Hudsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Onkologi och Patologi

2016

Markörer för prognos och behandlingssvar vid aggressiv hudcancer

Överlevnaden är hög i malignt hudmelanom vid tidig upptäckt och operation av tumören. Spritt melanom däremot är oftast en obotlig sjukdom. Kunskapen har ökat om både de genetiska förändringar som leder till tumörtillväxt samt immunförsvarets betydelse vid melanom. Nya behandlingsmöjligheter med läkemedel riktade mot specifika signalvägar i tumören, så kallade målsökande behandlingar, och terapier som stödjer immunsystemet har därför markant förbättrat överlevnaden vid hudcancer. Terapieffekten kan dock vara kortvarig och det saknas markörer för att förutspå en bra respons på behandlingen. I detta projekt kommer jag att studera biologiska markörer som korrelerar antingen med återfall eller ett gott svar på dessa terapier. För det syftet insamlas blod- och tumörprover från melanompatienter inför och under behandlingarna. Proverna analyseras och jämförs avseende förändringar i gen- och proteinuttryck. Resultaten relateras till kliniska data. Med denna djupanalys av gensekvenser och proteinuppsättning på individnivå är min förhoppning är att kunna bidra till en mer individualiserad och effektiv behandling av patienter med spridd melanomsjukdom.
Visa alla forskare