Hanna Wootz

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS, Neurovetenskap

SSMF-Forskare

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2010

Karakterisering av nervceller i ryggmärgen vid ALS

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en av våra allra svåraste neurologiska sjukdomar och som idag saknar botemedel. Under sjukdomsförloppet de motoriska nervceller som styr kroppens muskler, vilket leder till förlamnings symptom och till slut även att andningsmuskulaturen upphör att fungera. Idag saknas bra sätt att diagnostisera ALS. I detta projekt använder Hanna Wootz sig av nya markörer specifika för olika motoriska nervcellspopulationer i bl.a. ryggmärgen för att karakterisera sjukdomsförloppet och för att förstå om det finns en viss ordning i vilken nervcellerna dör. Detta arbete har stor betydelse för att ta fram tidiga s.k. biomarkörer för diagnostik, vilket i sin tur är viktigt för omhändertagandet och behandligen av patienter med ALS.  För framtiden kommer det också att vara mycket betydelsefullt att i ett tidigt skede kunna sätta in behandling som kan bromsa nervcellsdöden innan denna har gått för långt.
Visa alla forskare