Helen Wang

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2018

Genmultiplicering – den snabba vägen till infektion

Sjukdomsalstrande bakterier har utvecklat olika strategier för att kunna etablera infektioner och orsaka sjukdom. Bakterier har ofta ringformade extrakromosomer, som bl.a. bär på egenskaper som är nödvändiga för infektion, dessa kallas virulens-plasmider. Nyligen upptäckte vi en ny virulensstrategi i pestbakterier. Vid infektion, när det behövs mycket av virulensfaktorerna, ökar bakterien antalet virulens-plasmider i cellen. Den här så kallade gen-dos regleringen är förmodligen universell och verksam i många andra plasmid-innehållande bakterier. Liknande plasmider som kodar för viktiga virulensfaktorer och antibiotikaresistens finns också i många andra sjukdomsalstrande bakterier. Min forskargrupp undersöker hur denna nyupptäckta gen-dos reglering går till på en cellulär nivå i pestbakterier. Mitt långsiktiga mål är att kunna hitta nya strategier för att bekämpa bakterieinfektioner och spridning av antibiotikaresistens.
Visa alla forskare