Helena Bergsten

Mikrobiologi inom det medicinska området

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2022

Immunterapi med brett spektrum mot sepsis

Bakterierna Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) och Staphylococcus aureus (S. aureus) har varit ledande orsaker till humana infektioner genom historien. S. pyogenes är en av de 10 mikroberna som orsakar flest dödsfall globalt, 0.5 miljon per år. S. aureus bärs asymtomatiskt av halva befolkningen och bakteriemi med S. aureus är förmodligen den vanligaste livshotande infektionen i världen. Dessa bakterier koloniserar oss, orsakar milda självbegränsande infektioner som svinkoppor och halsfluss men också ovanliga livsfarliga tillstånd som sepsis, toxisk chock och nekrotiserande mjukdelsinfektioner. Trots modern behandling är dödligheten hög, 30-80% vid toxisk chock. Detta projekt kommer undersöka effektiviteten av en innovativ immunterapi: biomimetiska makrofagmembran-beklädda nanosvampar (MΦ-NS) i musmodeller av streptokock samt stafylokock-sepsis och genom användning av avancerad intravital realtidsmikroskopi. Detta är en immunterapi med brett spektrum som preliminärt visat sig ha kapacitet att blockera flera virulensfaktorer hos S. pyogenes och S. aurues. Om behandlingarna blir framgångsrika kan de användas brett vid svåra infektioner och sepsis orsakade av vanliga bakteriella agens och oberoende av antibiotikaresistens.

Visa alla forskare