Helena Filipsson Nyström

Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för medicin

2018

Den autoimmuna hjärnan – ett nytt koncept vid giftstruma

Giftstruma drabbar 2000 individer/år. Orsaken är autoimmun dvs immunsystemet tar fel. Komplikationer till giftstruma, som giftstrumeögon, är på autoimmun basis. Kvarstående mental trötthet efter behandlad giftstruma är vanligt, men orsaken är oklar. Vår hypotes är att detta också är en autoimmun komplikation. Genom att undersöka 310 giftstrumepatienter hoppas vi kunna identifiera autoimmuna markörer med stark koppling till mental trötthet. Dessa testas vidare på 65 andra giftstrumepatienter, där vi också kartlägger funktion och struktur av hjärnområden betydelsefulla för kognitionen. Utifrån dessa data och tillgänglig litteratur bygger vi sedan en förklaringsmodell. Målet är att förstå vad som händer i hjärnan, att kunna prediktera den mentala påverkan och att finna markörer som vi kan följa. Detta kan lägga grund för framtida behandlingsstudier.
Visa alla forskare