Helene Rundqvist

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f onkologi och patologi

2010

Betydelsen av syrebrist för formandet av tumörstödjande fibroblaster

En tumör består förutom av cancerceller även av andra, icke maligna celler. Dessa celler bidrar till tillväxt och spridning av cancertumören. En solid tumör växer oftast snabbare än den hinner förses med nya blodkärl, vilket medför lokal syrebrist. Denna syrebrist ger en sämre prognos för patienten med ökad risk för tumörspridning. Det pågår intensiv forskning kring det sätt syrebrist ökar tumörcellernas förmåga att sprida sig och göra dem motståndskraftiga mot olika former av behandling. Syrebristen påverkar även de omkringliggande cellerna. Helene Rundqvist studerar i detta projekt en speciell typ av bindvävscell, sk fibroblaster, som oftast finns i riklig mängd i en växande tumör. Fibroblasterna i en tumör skiljer sig från vanliga fibroblaster och bidrar till tumörens utveckling. Syftet med studien är att undersöka om den syrebrist som råder i delar av den växande tumören, hjälper till att omvandla vanliga fibroblaster till ”tumörstödjande” fibroblaster. Om vi kan få en djupare förståelse för hur icke-maligna celler bidrar till att en tumör kan växa och spridas, så öppnar det för en rad nya behandlingsstrategier.
Visa alla forskare