Igor Cervenka

Medicinsk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för fysiologi och farmakologi

2018

PGC-1 alpha 1 protein stabilitet som måltavla vid hälsa och sjukdom

Om vi är i bra kondition eller om vi är överviktiga, beror på mängden mat vi äter och på hur mycket vi tränar. Träning ökar prestandan i musklerna, minskar fetma och botar depression. Vi vet att proteinet PGC-1 alpha 1 är ansvarigt för dessa förändringar på molekylär nivå. Men utan kontinuerlig fysisk aktivitet försvinner PGC-1 alpha 1. Tyvärr finns det många människor som är skadade, sjuka, utmattade eller helt enkelt för stressade för att kunna ta en träningssrunda. Vi skulle vilja förstå varför PGC-1 alpha 1 försvinner när vi slutar träna och på vilket sätt vi kan få tillbaka det. Vi kommer att på cellnivå undersöka de molekylära detaljerna som utgör livet för proteinet PGC-1 alpha 1. Vi tror att nyckeln till hur det produceras, modifieras och förstörs beror på dess samverkande partners. Vi har identifierat en som blockerar degraderingen och vi kommer att karakterisera den både in vitro och använda oss av genetiska modifierade möss. Vi hoppas att vår forskning kommer bidra till att även de människor som ej kan träna, kan dra fördelar av träning.
Visa alla forskare