Ingegerd Elvers

Blodsjukdomar, Cancersjukdomar och tumörbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f medicinsk biokemi & mikrobiologi

2013

Identifiering av förändrade arvsanlag bakom risken för blodcancer

Ärftliga faktorer påverkar risken för många sjukdomar hos människor, men det gäller även hundar. Hundar lever i samma miljö som människor och drabbas av liknande sjukdomar. Selektiv avel har skapat en låg grad av ärftlig variabilitet inom olika hundraser. Det förbättrar avsevärt möjligheten att hitta sjukdomsdrivande förändringar i arvsanlag. I mitt projekt kommer jag att fokusera på två olika cancerformer som drabbar blod- och immunsystemet; lymfom och hemangiosarkom. Sjukdomarna drabbar både hundar och människor. Syftet är att identifiera de exakta arvsanlagen som gör att vissa hundraser är speciellt drabbade.  Genom att undersöka motsvarande arvsanlag hos människor som drabbats av samma cancerformer kan man fastställa om de även har betydelse för cancerrisk hos människor. Den kunskapen är nödvändig för att kunna ta fram bättre och mer specifika behandlingar för både hundar och människor.
Visa alla forskare