Ingrid Glimelius

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Epidemiologi, Hälsoekonomi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicin

2013

Konsekvenser av lymfom och leukemier för annan sjuklighet och arbetsförmåga

Det finns många studier som visar på att social och ekonomisk samhällsställning påverkar canceröverlevnaden, vilket talar för att det finns ojämlikheter i vården. I detta projekt kommer jag att undersöka överlevnadsskillnader i olika samhällsgrupper för personer med elakartade blod- och lymfsjukdomar och se i vilken utsträckning de kan förklaras av annan samsjuklighet,  socioekonomisk ställning eller miljöfaktorer. Fokus vid blod- och lymfsjukdomar har under senare tid skiftat från att enbart bota till att även optimera behandlin, för att minska behandlingsbiverkningar. Hos patienter med Hodgkins lymfom kommer jag att undersöka sjukskrivningsförekomst hos canceröverlevare jämfört med befolkningen i övrigt, finna markörer för sjukskrivningsrisk och kartlägga sjukskrivningsorsaker, så att förbättrade rehabiliteringsprogram kan utvecklas.
Visa alla forskare