Iskra Pollak Dorocic

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

2020

Realtidsdynamik och funktion av subpopulationer av serotonerga nervceller för social interaktion

Psykiatriska sjukdomar tillhör en av de vanligaste men också mest svårbehandlade folksjukdomarna, vilket orsakar en betydande börda både för individen och för samhället. Obalanser i hur hjärnceller kommunicerar med varandra ligger till grund för störningar som depression och autism. Nuvarande behandlingar har en mycket begränsade effektivitet och många biverkningar och tydliga steg för att hitta nya terapier saknas. En rubbad balans av hjärnans signalsubstans serotonin har kopplats till symtomen för både depression och autism, och serotonin är det främsta målet för antidepressiva behandlingar. Dock vet vi lite om hur nervceller som tillverkar serotonin aktiveras under olika tillstånd så som social interaktion och motivation. Målet med denna forskningsplan är att undersöka vilken inverkan serotoninsignalering har på distinkta hjärnregioner och visa hur serotoninprojektioner formar beteende som är relevant för samhörighet. Genom att använda avancerade tekniker, inklusive manipulering och visualisering av specifika neurontyper i djur som socialiserar, kommer jag att kunna få insikter om vilka nervceller som aktiveras under, och är nödvändiga för, socialt beteende. Försöken bygger på antagandet att vissa brister i serotonerga kretsar kommer att vara analoga med dem hos patienter som lider av anhedoni och antisocialt beteende, och att förstå hur man korrigerar dessa underskott kommer att vara  till nytta för framtida terapeutiska behandlingar.Värduniversitet: University of California, Berkeley
Visa alla forskare