Isolde Palombo

Medicinsk forskning

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2018

Blockering av VEGF-B signalering minskar fettackumelering i lever och stoppar utvecklingen av skrumplever och levercancer

Metabola sjukdomar, såsom fetma och typ 2 diabetes har stor inverkan på folkhälsan. En vanligt förekommande komplikation är fettlever (icke-alkohol-orsakad fettleversjukdom) vilket medför risk för skrumplever och levercancer. I det här projektet härmar vi denna situation i en experimentell musmodell genom att ge djuren kost med högt fettinnehåll under olika tidsperioder. VEGF-B är molekyl som styr fettupptag i olika vävnader. Vi vill se om vi kan minska ansamlingen av fett i levrarna hos dessa möss genom att minska VEGF-B signalerna. Vi kommer sedan att undersöka leverproverna och se om vi har kunnat påverka utvecklingen av leverinflammation, skrumplever och levercancer genom att minska fettupptaget. Förhoppningen är att VEGF-B kan erbjuda framtida möjligheter till botande behandling.
Visa alla forskare