Ivaylo Stoimenov

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2015

Tumörer som förlorat genetisk diversitet används som måltavlor i ny cancerbehandling

Cancersjukdomar orsakas huvudsakligen av mutationer som uppkommit i viktiga gener som styr celldelningen. Sjukdomsprocessen drivs därmed av genetisk instabilitet och kan också påskyndas av att genetiskt material går förlorat. Det kan då uppstå ett läge där tumören är homozygot (en kopia) medan resten av kroppen är heterozygot (två kopior) för en viss genetisk variant. Den individuella genetiska variationen hos människor skulle kunna utnyttjas för att utveckla bättre skräddarsydda cancerbehandlingar. Projektets syfte är att hitta och utvärdera nya molekylära måltavlor baserat på förlust av genetisk variation. Förhoppningen är att uppnå en bättre terapeutiskt effekt. Därför kommer vi att utvärdera cellgifter som fungerar olika på olika genvarianter ska utvärderas och ska dessutom utreda om högre toxicitet fås i cancercellerna jämfört med normala celler.
Visa alla forskare