Jacob Kjell

Hjärn- och ryggmärgsskador

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Neurovetenskap

2016

Reglering av fibrösa molekyler för reparation av hjärnskada

Akut hjärnskada, som till exempel stroke och trauma, kan leda till bestående men och förlust av viktiga kroppsliga funktioner. Ett attraktivt sätt att möjligtvis behandla sådana skador är att använda sig av stamceller som kan ersätta de döda eller skadade cellerna. I mitt projekt kommer jag att studera hur man kan minska ärrbildning efter hjärnskada och därmed underlätta för stamcellerna att ta de förlorade cellernas plats. Så kallad aryl-hydrocarbon-signalering kan vara en unik förutsättning för att zebrafisk till skillnad från däggdjur kan undvika kronisk ärrbildning och reparera hjärnan. Projektet kommer därför undersöka förändringar i ärrbildningen, samt sammansättning av fibrösa molekyler, efter aktivering av aryl-hydrocarbon-signalering i djurmodeller av hjärnskada. Resultaten kommer vara ett viktigt steg mot en ny typ av behandlingsmetod för att i framtiden kunna reparera hjärnskador.
Visa alla forskare