Jakob Wikström

Hudsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin

2016

Mitokondriers roll i sårläkning

Vi vill i detta projekt undersöka mitokondriers roll i sårläkningsprocessen. Mitokondrierna är cellens kraftstationer, vilka konsumerar huvuddelen av kroppens syrgas och därigenom producerar energimolekylen ATP. Vi tror att ineffektiva mitokondrier och syrgasbrist kan bidra till bristande energitillgång i sår och att detta försämrar sårläkningsprocessen. Svårläkta bensår utgör ett stort lidande för äldre patienter och en tung samhällsbörda. Dagens behandlingar är ofta otillräckliga och läkning av bensår är en långsam process som tar månader till år. Det långsiktiga målet med projektet är att slå fast om mitokondrier kan utgöra mål för nya sårläkningsläkemedel.
Visa alla forskare