Jakub Orzechowski Westholm

Cell- och molekylärbiologi, Neurovetenskap, Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst f med biokemi & mikrobiologi

2012

Genreglering som styr nervsystemets utveckling.

För att skapa en fungerande organism måste dess celler under fosterutvecklingen dela sig och specialisera sig enligt en bestämd plan. För att detta ska fungera måste specifika grupper av gener (arvsanlag) aktiveras i rätt cell vid rätt tidpunkt. Detta styrs av proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. I detta projekt används känselreceptorer hos bananflugan som modell för att studera hur tolv transkriptionsfaktorer samverkar för att styra de tusentals gener som är aktiva när känselreceptorerna utvecklas. Detta kan ge viktiga pusselbitar som hjälper oss att förstå hur genernas aktivitet regleras när en organism utvecklas. Eftersom mycket av mekanismerna som styr detta är likadana hos bananflugan och människan kan våra resultat också användas för att bättre förstå hur människokroppen utvecklas.
Visa alla forskare