Jana de Boniface

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

2014

Bröstcancer och sentinel node biopsi: Kliniska och tumörimmunologiska aspekter

Målet med min forskning är dels att utveckla den kirurgiska behandlingen vid bröstcancer och dels att använda immunsystemet för att bättre kunna förutsäga sjukdomsförlopp och behandlingsbehov. Att kirurgiskt avlägsna lymfkörtlar i armhålan (portvaktskörteln), som dränerar lymfa från det drabbade bröstet, är ansedd som en etablerad metod för att fastställa om spridning av cancern har uppkommit, men är förknippad med biverkningar. Jag kommer att mer noggrant undersöka dessa portvaktskörtlar för att undersöka om vi gör för omfattande kirurgi vid minimal tumörspridning till armhålans lymfa. För detta ändamål jämför vi borttagning av flera lymfkörtlar med att inte göra det hos kvinnor med begränsad spridning till armhålan. Skälet till studien är att omfattande kirurgi i armhålan kan leda till bestående problem i armen och att kirurgins betydelse för en bättre prognos och överlevnad är ifrågasatt. Immunsystemet kan ”återspegla” tumörens egenskaper och på så sätt skvallra om dess förmåga att leda till återfall. Vi studerar därför immuncellernas utseende och funktion i tumörens närhet. Målet är att kunna förutsäga sjukdomsförlopp och nytta av medicinska behandlingar, och förhoppningsvis kunna minska både under- och överbehandling.
Visa alla forskare