Jana de Boniface

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f molekylär medicin & kirurgi

2012

Kan immunsystemet användas för att ge prognostisk information vid bröstcancer?

Immunsystemet spelar en viktig men inte helt klarlagd roll för kroppens motstånd mot cancersjukdomar. Vid många cancerformer finner man att immunsystemet hämmas på olika sätt, vilket innebär att de immunceller som skulle kunna bekämpa och döda cancerceller istället kan underlätta tumörens tillväxt. Detta är känt framförallt från patienter med spridd cancersjukdom där dottertumörer redan har etablerats. Nyligen har forskargruppen Bonifaces observerat att en del immunfunktioner är förändrade redan i tidiga faser av bröstcancer, innan spridning har skett. Detta tyder på en tidig generell påverkan på immunsystemet som hittills inte varit känd. I detta projekt kommer dessa tidiga förändringar att granskas och beskrivas för att få förståelse för hur de uppstår. Ny kunskap om tumörens förmåga att ”gömma sig” och därmed undgå immunsystemet kan ge behandlande läkare bättre möjligheter att bedöma återfallsrisken. Förhoppningsvis kan denna forskning även bidra med kunskap som kan användas vid till exempel utvecklandet av nya immunologiska behandlingar.
Visa alla forskare