Jenny Hesson

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

2017

Övervintringsstrategier för myggburna virus

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för myggburna infektioner att etablera sig i tempererade delar av världen. Stickmyggorna är bärare av ett hundratal olika virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar som till exempel Dengue och Zika infektion. Myggburna infektioner finns i såväl tropiska som tempererade delar av världen, och inkluderar även Sverige där Sindbisviruset orsakar Ockelbosjukan. Eftersom tempererade områden har en vintersäsong då myggor inte är aktiva sker ett avbrott i smittspridningen av alla myggburna virus i dessa områden. Var viruset finns under vintern och hur smittspridningen startar igen på våren är till stor del okänt. I det här projektet kommer jag att undersöka detta genom fältstudier och experiment på levande stickmyggor och Sindbisvirus i laboratoriet.
Visa alla forskare