Jenny Johansson

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin

2014

Nerversystemets påverkan på insulincellers utveckling och function.

Nervsystemet påverkar bildandet av insulinproducerande celler och ser till att insulincellerna frisätter insulin när blodsockernivåerna höjs i kroppen. Om detta system inte fungerar ökar risken för att utveckla diabetes typ 2. Exakt vilka gener som är involverade är ännu oklart. I detta projekt kommer jag titta på hur nervernas signalsystem fungerar när bukspottkörteln bildas och hur signalsystemet fungerar i bukspottkörteln när organet är färdigutvecklat. Jag är intresserade av att se vad som händer i möss som saknar vissa gener som är livsviktiga för normal utveckling av insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Hur påverkas nervsystemet och dess signalering i möss när dessa gener saknas? Denna studie kommer visa i detalj hur viktigt nervsystemet är för att det ska bildas fungerande insulinproducerande celler.
Visa alla forskare