Jessica Cedervall

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Inst för medicinsk biokemi & mikrobiologi

2011

HRG och dess reglering av kärlnybildning och tumörtillväxt

Projektbeskrivning: Nybildning av blodkärl, angiogenes, är en förutsättning för att tumörer ska kunna växa sig större och för att tumörceller ska kunna sprida sig via cirkulationen. Att hämma angiogenes kan därför vara en effektiv strategi för att bekämpa cancer. Min forskning fokuserar på studier av HRG; ett protein som finns i serum och har visat sig kunna reglera blodkärlsnybildning. HRG har dessutom en hämmande effekt på tumörutveckling. Tidigare studier i möss visar att HRG påverkar övergången från ett icke-angiogent stadium till ett angiogent, vilket är ett kritiskt steg för tumörens etablering, och att denna effekt medieras av blodplättar. Jag kommer i detta projekt att arbeta med att klargöra mekanismerna bakom HRGs effekter på kärlnybildning och tumörutveckling, med förhoppning om att dess egenskaper i framtiden ska kunna användas för att förbättra behandlingen av tumörsjukdomar.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare