Jessica Mwinyi

Gastroenterologi, leversjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2014

Gallsyror som signalmolekyler: Betydelse för fett och glukosomsättning

Fetma är ett stort och världsomfattande hälsoproblem. Sjukdomen leder till flera följdsjukdomar som påverkar bland annat hjärtkärlsystemet, njurar, glukos balansen (diabetes), psykisk hälsa och generellt leder den till förkortad livslängd. Sedan länge vet man att gallsyror, som produceras och utsöndras från levern, är viktiga kroppsegna substanser för upptag av fetter och fettlösliga födoämnen samt vitaminer i tarmen. Nya studier visar dock att gallsyror verkar också som hormoner dvs dem har förmågan att stimulera olika signalväger, vilket spelar en viktig  roll i omsättningen av fett och glukos. Målsättningen är att undersöka på vilket sätt interaktionen mellan gallsyror och deras receptorer påverkar glukos och fetma balansen. Vi kommer att undersöka hur gallsyra signaleringen förändrar sammansättningen av icke-kodande ribonukleinsyror (s.k. microRNAs) och DNA methylering och på så sätt framkalla viktiga förändringar av glukos och lipid balansen i kroppen. Undersökningarna ska genomföras i celler och i blod från patienter som drabbas av fetma och diabetes. Sådana nyupptäckta gallsyra beroende epigenetiska regleringsmekanismer skulle kunna användas som markörer för uppföljning och riskbedömning för fetma och diabetes patienter.
Visa alla forskare