Joachim Burman

Neurovetenskap

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Uppsala universitet

Institutionen för Neurovetenskap

2019

Autolog blodstamcellstransplantation som behandling för multipel skleros

Autolog blodstamcellstransplantation är en potentiellt botande behandling av den neurologiska sjukdomen MS. Syftet med behandlingen är att stoppa immunförsvarets angrepp på hjärnan. Jag arbetar med att försöka besvara tre grundläggande frågor: Vem borde erbjudas behandling? Varför fungerar behandlingen? Vad kan man förvänta sig om man genomgår behandling?Vi arbetar med att på ett tidigt stadium kunna identifiera individer med dålig prognos. Vi länkar samman analyser av små molekyler, metabolomet, med kliniska och genetiska data för att göra risk- och prognosbedömningar på individnivå. Detta gör att vi kan erbjuda behandling tidigare. Vidare undersöker vi hur sammansättningen av immunförsvaret påverkas av behandlingen och hur det reagerar på ämnen från hjärnan för att se om sjukdomen verkligen är borta. Till sist använder vi patientregister för att följa sjukdomsutveckling, behov av läkemedel och sjukskrivning samt uppkomst av allvarliga biverkningar för att kunna ge bra råd till de som vill genomgå behandling i framtiden.
Visa alla forskare