Joakim Klar

Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar, Lungsjukdomar

SSMF-Forskare

Uppsala universitet

Institutionen för genetik och patologi

2010

Genetiska orsaker till kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som karaktäriseras av bestående luftflödeshinder och nedsättning av lungfunktionen. KOL kan inte botas eftersom den skadade lungvävnaden inte återbildas, men symptomen kan lindras med mediciner liksom även sjukdomens framskridande. Oftast orsakas KOL av rökning, men ärftliga (genetiska) faktorer spelar också en roll. Trots intensiv forskning finns fortfarande många oklarheter om sjukdomsmekansiemerna vid KOL. Joakim Klar studerar tillväxtfaktorer som visat sig viktiga för utvecklingen av lungor. Målet med Joakims forskning är att identifiera förändringar hos KOL-patienter som förklarar uppkomsten av sjukdomen. Med ökad kunskap om KOL kommer man kunna utveckla bättre diagnostiska verktyg samt kunna skräddarsy behandlingsmetoder för att dessa ska ge bästa möjliga effekt.
Visa alla forskare